پولتروژن PULTRUSION

پولتروژن PULTRUSION

پولتروژن یکی از فرایندهای اقتصادی تولید انواع قطعات کامپوزیتی با سطح مقطع ثابت (پروفیل) است که طی چند سال گذشته اهمیت زیاپیدا کرده است. این فرایند رد سراسر جهان بطور عملی بکار گرفته میشود و رقابت شدیدی در عرصه تولید محصولات متفاوت و با فرمول بندیهای گوناگون وجود دارد.

ابتدا الیاف تقویت کننده یا هرگونه شکل پیوسته ای از الیاف، مانند رشته یا پارچه، از درون قفسه های مخصوص با عبور از یک سیستم راهنما وارد یک حمام رزین شده تا آغشته شوند. در مرحله بعد الیاف دوباره در کنار هم جمع شده و به محل پیش شکل دهی وارد میشوند که الگوئی از قالب اصلی را به الیاف آغشته شده میشود.

گرما و فشار درون قالب موجب پخت رزین میشود و قطعه نهایی شکل میگیرد. این قطعه بوسیه دستگاه کشش از قالب بیرون کشیده می شود. پس از آن محصول بکمک یک سیستم برش، که ممکناست متحرک باش، دراندازه های دلخواه بریده میشود.

سرعت تولید خط پولتروژن با توجه به ساختار و شکل قطعه و نوع سیستم گرمادهی تا چند متر بر دقیقه می تواند تنظیم شود. این سرعت برایند سرعت خیس شدن الیاف و سرعت پخت درون قالب است، یعنی اگر یکی از مراحل مثلا آغشته سازی به کندی انجام گیرد، سرعت کلی فرایند کاهش می یابد، بنابراین باید طراحی قسمتها به نحوی انجام شود که در حداکثر سرعت خود بتوانند عمل کنند.

طول ماشینهای پولتروژن تا ۱۸ متر هم میرسد و اگر چه دستگاه به صورت یک خط پیوسته استف ولی ممکن است بین دو قسمت آن فاصله طولانی وجود داشته باشد.

خواص فیزیکی – مکانیکی قطعه تولیدی به روش پالتروژن برای بسیار از کاربردها که از مواد کامپوزیت در آن استفاده میشود ( از جمله کاربرد یاد شده) کافی یا بالاتر از حد نیاز است، اما کیفیت سطح قطعه نقش تعیین کننده ای دارد. کیفیت ضعیف سطح قطعه، علاوه بر ایجاد حساسیت ناشی از تماس، مشکلاتی از قبیل چشبندگی به لاستیک و آسیب پذیری در برابر عوامل شیمیایی ایجاد میکنند. بنابراین، شناخت عوامل تاثیرگذار بر کیفیت سطح عالی و خواص مورد نظر فراهم ساخت.

۱۳۹۶-۳-۳۰ ۲۳:۵۹:۱۰ +۰۰:۰۰

ارسال نظر