فلامنت وایدینگ FLAMENT WIDING

فلامنت وایندینگ  FLAMENT WIDING

 

رشته پیچی فرآیندی است که در آن دسته ای از الیاف پیوسته آغشته به رزین عموما بطور و نظم و با آرایش از قبل تعیین شده بدور یک مندرل دوار پیچیده میشوند. الگوی پیچیده شده پخت میگردد و سپس عمدتا مندرل از آن خارج میگردد. محصول حاصل میتواند جسمی ساده مانند یک لوله و یا ساختاری پیچیده مثل بدنه هواپیما باشد.

مهمترین مزایای این فرایند در قیاس با فرایندهای دیگر تولید قطعات کامپوزیت عبارتند از:

هزینه کم مواد و کارگر

قابلیت تکرارپذیری بسیار بالی الگوی پیچش از یک لایه به لایه و از یک قطعه به قطعه دیگر

امکان استفاده از الیاف پیوسته در تمام طول قطعه و آرایش دهی ساده الیاف در جهت بارگذاری

امکان ساخت قطعات بسیار بزرگ

امکان دستیابی به محصولی با کسر حجمی بالای الیاف

امکان اتوماتیک کردن کامل سیستم
مهمترین معایب فرآیند فلامنت وایدینگ عبارتند از:

شکل سازه باید طوری باشد که مندرل را بتوان از آن خارج کرد

عدم امکان پیچش بر روی سطح با انحنای معکوس

سطح خارجی نسبتا ناهموار قطعه

الیاف متعارف مورد استفاده در این فرآیند به ترتیب اهمیت شیشه، کربن و آرامید هستند. معمول ترین رزین ها نیز به ترتیب اولویت پلی استرها، وینیل استرها، اپوکسی ها و فنولیک ها می باشد.

در فرآیند رزین باید دارای خصوصیات زیر باشد:

۱٫ویسکوزیته باید بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ cp  باشد

۲٫عمرحمام آنها ترجیحا بیشتر از شش ساعت باشد

۳٫میزان آلوده سازی محیطی آنها کم باشد.

۱۳۹۶-۳-۳۰ ۲۳:۵۹:۴۳ +۰۰:۰۰

ارسال نظر